[English] [Norsk] [Deutsch]

Om oss

Historien om L.A. Larsen AS.

Skrevet av Pål E. Larsen

Min far, Lars Andreas Larsen, startet eget trykkeri i1947. I 1952, da jeg var 5 år gammel, fikk jeg et puslespill fra en tante i Amerika. Det hadde en tegning av en cowboy med lasso, og det var laget av solid kartong. Mine foreldre la merke til at jeg lekte mye med dette puslespillet, mens andre, av dårligere kvalitet var av mindre interesse for meg.

På denne tiden var der ikke mye leketøy i butikkene, og min far bestemte seg for å starte produksjon av puslespill. De første ble laget i vår kjeller i 1953. Han brukte en gammel stanse som tidligere generasjoner hadde brukt til å stanse ut såler til tøffler, og en gammel Singer symaskin som han bygde om til en sag som han laget stanseverktøy med.

Fram til begynnelsen av 60 tallet produserte han først og framst for andre forlag, men fra da av startet han med sin egen kolleksjon. Vårt første logo var "Lasses puslespill". Lasse var min fars kallenavn. I 1964 ble logoen endret til "Stjernespill", "L.A.L.", min fars initialer, og Flekkefjord, vår hjemby. I 1990 la vi "Larsen" til logoen ettersom det er enklere å uttale utenfor Skandinavia.

I 1975 ble firmaet flyttet til nye lokaler, som senere har blitt utvidet i 1988 og 1993. Mange av våre maskiner er bygget spesielt for å lage "vår type" puslespill, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produksjonslinjen. I dag er vi 10 personer som jobber på fabrikken inkludert min kone Jonna, vår sønn Lars Kristian og meg. Vi arbeider etter de samme ideene som min far hadde for mere enn 50 år siden.

I 2006, består vårt standard sortiment av mere enn 300 forskjellige puslespill. Noen av dem har tekst på opptil 20 forskjellige språk. Vi setter all vår innsats inn på at puslespillene ikke bare skal være flotte og se på, de skal også være pedagogiske og morsomme å legge igjen og igjen. Vårt siktemål er intet mindre enn å være produsent nummer 1 av "vår type puslespill".

Jeg håper du vil like å se igjennom vårt sortiment.